Pålitlig digitalisering för försäkringsbranschen

Digitalisering, ökade krav på transparens och hård priskonkurrens tvingar fram förändringar inom försäkringsbranschen. Äldre system klarar helt enkelt inte kraven.

Kunderna förväntar sig inte bara onlinetjänster, utan har i allt högre grad börjat välja leverantör och köpa sina produkter via Internet. Det finns ett tydligt behov av att utveckla och få ut nya produkter på marknaden snabbare. Digitalisering innebär också möjligheter till automatisering och kostnadsvinster. För att vara konkurrenskraftig krävs ett smart införande av verktyg som stödjer digitalisering av processerna.

Profit Life&Pension har utvecklats för att uppfylla dessa behov och hjälpa våra kunder att bli framgångsrika i sin verksamhet.

Profit Life&Pension

Profit Life&Pension är en lösning för Liv- och Pensionsförsäkringsbolag som vi har utvecklat med hjälp av våra 20 års erfarenhet av IT-användning inom försäkringsbranschen. Vårt nära samarbete med flera kunder under olika införande- och underhållsprojekt har lärt oss hur vi ska genomföra processer på ett smidigt sätt – och hur IT kan hjälpa oss. Profit Life&Pension har utvecklats baserat på våra erfarenheter och bästa praxis i branschen.

Lösningen täcker alla nyckelprocesser – inklusive produktutveckling, försäljning och hantering av tjänster och ärenden – med så hög grad av automatisering som möjligt.

En pålitlig, betrodd lösning som ger maximalt mervärde

Profit Life&Pension bygger på Java EE -standarderna. Den tjänstorienterade arkitekturen och programmeringsgränssnitten för webbapplikationer (API:erna) ger smidig integrering med andra applikationer och tekniker, vilket underlättar införandeprocessen. Den modulära strukturen bygger på Profit-plattformen. Plattformen förser användarna med en uppsättning tekniska kärnkomponenter samt ett flexibelt och helt webbaserat användargränssnitt med viktiga byggstenar och tjänster för alla Profit Life&Pension-applikationer. Dessa kallas för Profit-moduler. Profit Life&Pension kan implementeras med stöd för särskilda behov och funktioner, eller som en fullskalig lösning.

Profit Life&Pension tillhandahåller inte bara de funktioner som krävs för att bedriva försäkringsverksamhet, utan innehåller också en bred uppsättning stödverktyg. Bland dessa finns till exempel en motor för avtalsmigrering och ett konfigureringsverktyg för försäkringsprodukter. Dessa verktyg utökar funktionaliteten hos Profit Life&Pension till områden som vanligtvis inte ingår i övergripande lösningar, men ändå är avgörande för en effektiv livscykelhantering.

Det är allt detta, tillsammans med vår ständiga strävan efter ökad kvalitet, som gör Profit Life&Pension till en av de mest pålitliga och trovärdiga lösningarna inom branschen.

 

Intresserad? Kontakta oss på sales@profitsoftware.com

”Vi valde Profit Software efter en noggrann utvärdering av möjliga leverantörer. De är kunniga inom livförsäkring, har en bra produkt och har visat stort engagemang under hela projektet. Vi kan nu konstatera att utbetalningssystemet och vårt samarbete fungerar utmärkt.”

Susanna Malmsten,Head of Development, Länsförsäkringar Fondliv AB

Ta en titt på våra referenser ›

 LF_99_pms_002217