Skapar bättre resultat för försäkringsbolagen

Profit Software strävar efter att förse försäkringsbolag med beprövade och toppmoderna lösningar under nära samarbete. Vi har över 20 års erfarenhet inom branschen och vårt ledande team med försäkrings- och IT-experter är kända för sin förmåga att sätta sig in i och lösa kundernas behov.

Profit Software grundades 1992 och vår flaggskeppsprodukt Profit Life&Pension lanserades 1993. För att skapa maximalt värde för våra kunder kombinerar vårt erbjudande produktanpassade, modulära lösningar och skräddarsydda tjänster som levereras av erfarna yrkespersoner. Våra kunder kan utnyttja en kostnadseffektiv, testad och välbeprövad lösning som utvecklas särskilt för försäkringsbranschens behov. Lösningen är skräddarsydd för att sömlöst stödja kundernas försäkringsprocesser och dagliga uppgifter.

IMG_WhyProfit2

Pålitlig partner till mer än 10 försäkringsbolag

Vi är experter på att hantera äldre system, sköta långa produktlivscykler och utveckla lösningar för de utmaningar som dagens försäkringsbolag ställs inför. Våra lösningar är skapade för att stödja vidare utveckling och migrering i stället för riskfyllda utbytesprojekt. Detta har gjort oss till förstahandsvalet för mer än 10 försäkringsbolag. Vi är branschledande i Finland och Baltikum med en marknadsandel på över 50 %. Den växande kundbasen i Skandinavien och Centraleuropa är ytterligare bevis på att våra metoder är framgångsrika.

Profit Software i korthet

  • Grundades 1992
  • Levererar systemlösningar till försäkringsbolag
  • Profit Life&Pension har varit i produktion sedan 1993
  • Marknadsledande i Finland och Baltikum
  • 100 införanden
  • Sammanför försäkringsbranschen med yrkeskunnig IT-personal

Celent utvärderade oss nyligen i EMEA Policy Administration Systems 2013: Life, Annuity, Pension, and Health ABCD Vendor View.

Profit Software var ett av Kauppalehtis Framgångsföretag år 2014.Kauppalehti Framgångsföretag 2014